PROGRAMSKE PARADIGME

R smer

Kurs programske paradigme je obavezan kurs na trećoj godini R smera u okviru kojeg se proučavaju karakteristike osnovnih programskih paradigmi i stilova programiranja:

 • imperativno programiranje - istorijski razvoj, osnovne karakteristike i mogućnosti različitih imperativnih jezika
 • objektno-orijentisano programiranje - osnovni koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • funkcionalno programiranje - teorijske osnove (lambda račun), programski jezik Haskell
 • distribuirano programiranje, programski jezik Haskell
 • logičko programiranje - teorijske osnove (logika prvog reda), programski jezik Prolog
 • programiranje ograničenja, programski jezik Prolog
U okviru studija postoje i drugi kursevi koji se bave bliskim temama.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Obavezni predmet

 • 5 ESPB bodova
 • 2 časa predavanja
 • 2 časa vežbi

Predispitne obaveze (45 poena):

 • kolokvijum: 20 poena (teorija), radi se 25 minuta
 • kolokvijum: 25 poena (zadaci), radi se 2 sata
BITNO: Da bi položio praktični deo kolokvijuma, student treba da ostvari najmanje 30% na funkcionalnom delu.

Završni ispit (55 poena):

 • teorija: 25 poena, radi se 30 minuta
 • zadaci: 30 poena, radi se 2 sata
BITNO: Na ispitu se istovremeno rade i teorija i zadaci. Da bi položio ispit, student treba da položi kolokvijum i da ostvari najmanje 51 poen, od čega najmanje 40% na teoriji (18 poena) i najmanje 40% na zadacima (22 poena). Takođe, na završnom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 30% na praktičnom delu, od čega najmanje 15% na Prologu i najmanje 15% na programiranju ograničenja.

Primeri

 • Primer kolokvijuma (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

Materijali sa časova

Napomena: ovi materijali biće dopunjavani i menjani u toku godine.

Dodatni materijali

 • Dodatni materijali za učenje se mogu naći ovde.
 • Materijali vezani za programske jezike mogu se naći ovde.
 • Konkurentno programiranje u programskom jeziku Go. Slajdovi. Primeri.

Materijali sa časova

ČAS 1

Literatura za predavanja

 • Materijali i slajdovi sa predavanja i vežbi
 • A. Tucker and R. Noonan: "Programming Languages: Principles and Paradigms", McGraw-Hill Science, 2001.
 • R. Sebesta: "Concepts of programming languages", Addison Wesley, (10. ed.), 2012.
 • P. Van Roy, S. Haridi: "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming", MIT Press, 2003.

Literatura za vežbe

 • Graham Hutton: "Programming in Haskell"
 • Zvanična stranica programskog jezika Haskell
 • Leon Sterling, Ehud Shapiro: "The Art of Prolog"
 • Predrag Janičić, Mladen Nikolić: "Veštačka inteligencija"

Dodatno

Čas u sredu 19. februara

U sredu 19. februara čas predavanja će održati Marjana Šolajić. Prvi deo predavanja biće posvećen korišćenju sistema za kontrolu verzija git (što je potrebno za izradu seminarskog rada, ali i veoma važno inače). Drugi deo predavanja će biti regularan nastavak predavanja (vezan za funkcionalno programiranje).

15.02.2020.

Početak semestra

Svim studentima želimo uspešan početak letnjeg semestra školske 2019/20. godine!

05. 02. 2020.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina