PROGRAMSKE PARADIGME

I smer

Kurs programske paradigme je izborni kurs na trećoj godini I smera u okviru kojeg se proučavaju karakteristike osnovnih programskih paradigmi i stilova programiranja:

 • skript programiranje - programski jezik Python
 • programiranje ograničenja - programski jezici Python i Prolog
 • funkcionalno programiranje - teorijske osnove (lambda račun), programski jezici Haskell i Python
 • konkurentno programiranje - programski jezik Scala
 • distribuirano programiranje - programski jezik Scala i biblioteka Scala Spark
 • logičko programiranje - teorijske osnove, programski jezik Prolog
 • komponentno programiranje - programski jezik Scala i biblioteka ScalaFX
U okviru studija postoje i drugi kursevi koji se bave bliskim temama.

Predmetni nastavnik:

Asistenti:

Izborni predmet

 • 6 ESPB bodova
 • 2 časa predavanja
 • 3 časa vežbi

Predispitne obaveze: kolokvijum (45 poena):

 • teorija: 20 poena
 • zadaci: 25 poena

Završni ispit (55 poena):

 • teorija: 25 poena
 • zadaci: 30 poena
Na ispitu se istovremeno rade i teorija i zadaci. Da bi položio ispit, student treba da ostvari najmanje 51 poen, od čega najmanje 40% na teoriji (18 poena) i najmanje 40% na zadacima (22 poena).

Materijali

ČAS 1

Literatura

 • Materijali i slajdovi sa predavanja i vežbi
 • A. Tucker and R. Noonan: "Programming Languages: Principles and Paradigms", McGraw-Hill Science, 2001.
 • R. Sebesta: "Concepts of programming languages", Addison Wesley, (10. ed.), 2012.
 • P. Van Roy, S. Haridi: "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming", MIT Press, 2003.

Literatura za vežbe

Dodatno

 • Ubuntu virtuelna mašina za studente [ovde]
 • Uputstvo za generisanje JAR fajlova za Scalu [ ovde]

Vežbe u prvoj nedelji

U prvoj nedelji nastave će biti održane vežbe.

18. 02. 2018.

Početak semestra

Svim studentima želimo uspešan početak letnjeg semestra školske 2017/18. godine!

15. 02. 2018.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina